Protectia datelor

Informare Generală privind Protecția Datelor cu caracter personal Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, VISTA LEASING IFN (ROMANIA) S.A., cu sediul social in Bucuresti, Strada Gara Herastrau nr. 2-4, etaj 5, Sector 2, Bucuresti, Romania, avand codul unic de inregistrare 15991165¸ atributul fiscal RO, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.: J40/17042/12.12.2003, în calitate de operator, vă detaliem în cele ce urmează situațiile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, modul și scopul în care le folosim, condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță. Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta prin posta la adresa sediului social indicată anterior, prin email la adresa: dpo@vistaleasing.ro sau telefonic: +40 21 405 0500. 1. Care sunt datele cu caracter personal prelucrate? Aceste Date personale, aparținând dumneavoastră în calitate de persoană vizată, au fost furnizate Vista Leasing de către dumneavoastră la data încheierii contractului cu Vista Leasing și/sau la data formulării unei cereri prin care se solicită prestarea unor servicii de către Vista Leasing și/sau pe parcursul derulării relației contractuale/ de afaceri Vă prelucrăm următoarele tipuri de date:
 • detalii de identificare, cum ar fi numele si prenumele dumneavoastra, pseudonim, numele mamei inainte de căsătorie, numărul de identificare (CNP) sau sau NIF (numarul de identificare fiscala), dupa caz, data si locul nașterii, sexul, cetățenia, starea civilă, seria si număr CI/BI/Pașaport, alte date din actele de stare civilă, jurisdicția de rezidență fiscal, adresa (domiciliul/ reședința/adresa de corespondentă, numar de telefon/fax, adresa de e-mail, situația profesională, ocupația, funcția, locul de muncă (documentele privind cunoasterea clientele) (inclusiv o copie a cartii de identitate sau a pașaportului) și date de contact, imaginea (ex: fotografia din actele de identitate, imaginea captată de camerele de supraveghere video, amplasate în sediul Vista Leasing);
 • sursa fondurilor, date privind beneficiarul real, împuterniciți, situația economică și financiară, datele privind bunurile deținute, informații financiare, inclusiv înregistrări privind plățile și tranzacțiile și informații despre activele dumneavoastra precum și informațiile legate de impozite;
 • datele bancare, inclusiv privind produsele bancare achiziționate și tranzacțiile bancare, date privind lichiditatea
 • detalii despre interacțiunile noastre cu dumneavoastra precum si despre produsele și serviciile pe care le utilizați;
 • atunci când accesați Site-ul nostru, datele transmise de browseruldumneavoastra și înregistrate automat de serverul nostru, inclusiv data și ora accesului, denumirea fișierului accesat, precum și volumul de date transmis și performanța accesului, browseruldumneavoastra web, limba în care este browser-ul, domeniul solicitant și adresa IP (datele suplimentare vor fi înregistrate doar prin intermediul site-ului nostru, dacă divulgarea se face în mod voluntar, de exemplu, în cursul unei înregistrări sau al unei solicitări);
 • expunerea politică, dacă este cazul, și funcția publică deținută, informații privind acuzațiile, investigațiile și faptele săvârșite precum denumirea faptei savârșite, sancțiunea aplicată (ex. condamnări, măsuri conexe), durata sancțiunii, autoritatea ce a aplicat sancțiunea, situația dosarului și alte date similare (din rațiuni ce privesc respectarea legislației privind prevenirea și combaterea spălarii banilor și finanțării terorismului, precum și repectarea legislației privind combaterea fraudelor și conduitelor fraudulente), calitatea de persoană expusă public, conform definiției conținute de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, astfel cum această definiție legală poate fi modificată din timp în timp;
 • datele privind sancțiuni internaționale precum tip și conținut sancțiune, autoritatea competentă, durata sancțiunii, descrierea bunului obiect al sancțiunii (ex.: categorie bun, valoare, locul de situare, datele din cartea funciara, autoritatea responsabilă cu punerea în aplicare/monitorizare a sancțiunii, măsurile dispuse asupra acestui bun) și, în măsura în care sancțiunile internaționale implică prelucrarea unor date despre fapte savârșite de persoana vizată, pot fi prelucrate date precum denumirea faptei savârșite, sancțiunea aplicată și durata acesteia, autoritatea competentă, orice alte informații similare, potrivit legislației privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;
 • date privind împuternicitul/împuterniciții persoanei vizate, conținutul și limitele împuternicirii și orice alte date aferente evidențiate în documentul ce atestă împuternicirea (ex.: procura notarială), privind persoana de contact, beneficiarul real sau garantii
 • în anumite cazuri, în funcție de produsul sau serviciul pe care vi-l furnizăm, date personale sensibile, precum opinii politice sau afilieri, informații privind sănătatea, rasă sau origine etnică, convingeri religioase sau filozofice și, în măsura în care este posibil din punct de vedere legal, infracțiunile comise sau presupuse a fi comise.
 • dacă este relevant pentru produsele și serviciile pe care vi le oferim, putem, de asemenea, să colectăm informații despre partenerii de afaceri (inclusiv alți acționari sau beneficiari efectivi), reprezentanți și agenți.
Înainte de a pune la dispoziția VISTA LEASING IFN (Romania) S.A aceste informații, trebuie să informați persoanele respective despre modalitatea și scopurile în care vom prelucra datele lor. Vom interacționa cu dumneavoastră considerând că sunteți autorizat să divulgați toate datele pe care ni le furnizați. 2. De ce avem nevoie de aceste informații? Avem nevoie de datele personale pe care le furnizați pentru:
 • a vă înregistra în baza noastră de date privind clienții și pentru a vă oferi produsele și serviciile noastre;
 • a gestiona relația noastră cu dumneavoastra și a vă oferi informații în legătură cu produsele și serviciile pe care le obțineți de la noi și de la partenerii noștri de afaceri;
 • a ne ajuta să aflăm mai multe despredumneavoastra în calitate de client, despre produsele și serviciile pe care le primiți și despre alte produse și servicii pe care ați putea fi interesați să le primiți;
 • a vă contacta în scopuri de marketing direct cu privire la produsele și serviciile pe care le considerăm de interes pentrudumneavoastra, inclusiv cele oferite de noi și alți parteneri de afaceri, precum și facilitarea concursurilor și promoțiilor, în cazul in care avem consimtamantul dumneavoastră în acest sens;
 • a îndeplini obligațiile legale stabilite în sarcina noastră (realizarea analizei de cunoaștere a clientelei, a analizelor de risc, respectiv de raportare a tranzacțiilor suspecte, în temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulament, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale, coroborat cu legislația privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului - Regulamentul BNR nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; pentru realizarea raportărilor către instituțiile de stat)
 • a putea asigura securitatea clienților și angajaților noștri, dar și a altor părți;
 • procesul de creditare;
 • pentru colectarea debitelor/recuperarea creanțelor datorate Vista Leasing, conform contractelor încheiate și a interesului legitim al Vista Leasing;
 • pentru emiterea poliței de asigurare
 • in scopul apararii sau execitarii a unui drept/cerere in instanta, in fata altei autoritati/institutii/persoane fizice sau juridice, in baza interesului legitim al operatorului de a lua toate masurile necesare;
 • a asigura managementul operațional (inclusiv managementul riscului, asigurarea, auditul, instruirea privind sistemele și produsele și scopuri administrative similare); și
 • în orice alte scopurinecesare îndeplinirii îndatoririlor noastre de reglementare și contractuale;
În plus, prelucrarea datelor dumneavoatră cu caracter personal poate avea loc în vederea satisfacerii unor interese legitime specifice, precum:
 • prevenirea, descoperirea si investigarea infractiunilor, inclusiv a fradudelor, spălării banilor și finanțării actelor de terorism, precum si analizarea și adminitrarea riscurilor comerciale;
 • în legătură cu orice solicitări, cereri, reclamatii sau acțiuni in instanță (inclusiv dar fără a se limita la redactarea și revizuirea de documente, documentatia tranzactiilor, obținerea de consultanță și rezolvarea disputelor) și/sau pentru protejarea și exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale si legale;
 • formularea de răspunsuri către autorități (inclusiv, dar fără a se limita la autoritați de cercetare și reglementare) și de răspunsuri către autoritați de reglementare și auditare;
 • realizarea de rapoarte interne, solicitarea de feedback și participarea la sondaje, precum și pentru cercetare și analiză statistică sau pentru a ne stabili și îmbunătăți serviciile și produsele, pentru a înțelege comportamentul clienților, a preferințelor și tendințelor din piață.
3. Ce facem cu datele dumneavoastră cu caracter personal? Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate în sediul Vista Leasing in Romania. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastra are loc în România. Este posibila transmiterea informatiilor dumneavoastra personale catre alti parteneri in urmatoarele conditii:
 • părților terțe care acționează în numeledumneavoastra sau sunt implicate în alt mod într-o tranzacție cudumneavoastra, inclusiv: o parte care dobândește un beneficiu sau își asumă un risc în ceea ce privește sau în legătură cu tranzacția; beneficiarii plăților, intermediari, băncile corespondente și agenții; societăți specializate sau instituții de plată; banci sau alte instituții financiare, orice administrator de fonduri ale terților, care vă oferă servicii de gestionare a activelor; și orice broker care acționează ca reprezentant vânzări sau servicii clienți, căruia îi oferim prezentări sau recomandări, agenții de creditare sau birouri de credit (în scopul obținerii sau furnizării de referințe de credit);
 • terțe părți care ne furnizează servicii și alți furnizori, cum ar fi furnizorii de servicii IT și de găzduire echipamente, curieri, furnizori de servicii de arhivare, furnizori marketing, servicii de comunicatii și furnizori de servicii de tipărire, colectarea creantelor, urmărirea si recuperarea datoriilor, prevenirea fraudelor, agentiile de referinta pentru credite iar atunci când facem acest lucru, luăm măsuri pentru a vă asigura că respectă standardele noastre de securitate a datelor, astfel încât datele dumneavoastra personale să rămână în siguranță);
 • societăți de asigurare;
 • notari publici, executori judecătorești, avocați, evaluatori autorizaţi, contabili, cenzori, auditori şi alt tip de consultanți,
 • terțe părți, inclusiv potențialii cumpărători care primesc informații în contextul vânzării sau al vânzării propuse a afacerii noastre sau al unei reorganizări (și atunci când facem acest lucru, luăm măsuri pentru a garanta că astfel de potențiali cumpărători păstrează datele securizate);
 • din când în când, autorități publice, autorități de reglementare sau organisme guvernamentale, inclusiv atunci când acest lucru este impus prin lege sau reglementări, sau atunci când aceste autorități sau organisme ne solicită acest lucru;
 • afiliaților noștri sau unor terți către care divulgarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale sau legale sau intereselor noastre legitime.
4. Care sunt bazele legale? VISTA LEASING IFN (Romania) S.A prelucrează dateledumneavoastra personale cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care este necesar să ne îndeplinim obligația contractuală de a vă furniza serviciile pe care le-ați achiziționat sau intenționați să le achiziționați, dacă avem o obligație legală sau putem justifica un interes legitim. În situația în care refuzați prelucrarea Datelor personale pentru produsele și serviciile solicitate Vista Leasing va fi în imposibilitatea de a iniția sau continua raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât este în imposibilitatea de a respecta cerințele reglementarilor speciale în domeniu privind cunoașterea clientelei, cerințele prudențiale și a altor reglementări legale, inclusiv posibilitatea de a analiza cererea dumneavoastră. În situația în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct, sau pentru contactarea dumneavoastră în scopul obținerii opiniei dumneavoastră cu privire la serviciile și produsele oferite sau achiziționate, relația contractuala dintre dumneavoastră și Vista Leasing nu va fi afectată în niciun fel. 5. Procesul decizional automatizat (inclusiv realizarea profilului) Vista Leasing folosește mijloace automate de procesare, inclusiv profiluri pentru determinarea eligibilității și a bonității. In calitatea sa de instituție financiară nebancară, Vista Leasing este supusă mai multor obligații legale, inclusiv cele în ceea ce privește evaluarea clienților săi în scopul determinării eligibilității și a bonității acestora, care trebuie realizată înainte de a intra într-o relație de afaceri cu acestia. Vista Leasing va prelucra datele dumneavoatră cu caracter personal, așa cum au fost primite de la dumneavoatră sau au fost obținute din alte surse, cum ar fi Biroul de Credit sau autoritățile fiscale sau alte surse legale terțe, pentru a vă evalua bonitatea și eligibilitatea prin mijloace de prelucrare automată. Înainte de a va oferi serviciile și produsele noastre, trebuie să ne asigurăm că puteți beneficia de aceste servicii financiare, astfel încât prelucarea automata ne ajută să luăm o decizie legală și corectă. Orice prelucrare automata, inclusiv crearea de profile, desfășurată de noi se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile. O astfel de prelucrare a datelor dumneavoatră cu caracter personal va avea loc doar dacă:
 • Este necesară pentru încheierea și executarea contractului de finanțare încheiat cu dumneavoastră;
 • Este aplicabil conform legislației specifice în temeiul căreia ne desfășurăm activitatea;
 • Este întemeiată pe consimțământul dumneavoastră.
Aveți dreptul de a primi informații cu privire la algoritmul prelucrării automate, precum și în legătură cu consecințele și efectele sale legale. La solicitarea dumneavoatră expresă, evaluarea eligibilității și bonitatii dumeavoastră se va face cu intrevenție umană, în completarea procesului automat. 6. Cât timp păstrăm datele dumneavoatră cu caracter personal? Vista Leasing prelucrează datele cu caracter personal pe întreaga perioadă necesară pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care există o cerință legală de a le păstra pe termen mai lung sau există o justificarea a unui interes legitim din partea noastră. 7. Sunt datele dumneavoastra în siguranță la VISTA LEASING IFN (Romania) S.A? Avem la dispoziție măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat sau ilegal la datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. Deoarece nu se poate garanta securitatea completă a datelor pentru comunicarea prin e-mailuri, mesagerie instantanee și mijloace de comunicare similare, vă recomandăm să trimiteți orice informații confidențiale de importanta deosebita printr-un mijloc sigur. 8. Care sunt drepturile dumneavostra? În calitate de persoană vizată, puteți să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor (DPO) în orice moment, printr-o solicitare scrisă, cu utilizarea datelor de contact menționate mai jos, pentru a vă exercita drepturile în conformitate cu Regulamentul general de protecție a datelor 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului ("GDPR"). Aceste drepturi sunt:
 • Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau finalizarea celor incomplete (dreptul de rectificare, articolul 16 GDPR).
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, informațiile referitoare la cererea de ștergere (Dreptul la ştergerea datelor, "dreptul de a fi uitat", articolul 17 GDPR).
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul de restricționare a prelucrării, articolul 18 GDPR).
 • Dreptul de a primi datele cu caracter personal privind persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de calculator și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor (Dreptul la opoziţie, articolul 21 GDPR).
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia (dreptul consimțământului de retragere, articolul 7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).
În cazul în care doriți să ne contactați pentru orice motiv pentru a afla mai multe despre modul în care am gestionat datele dumneavoastra personale sau să vă exercitați drepturile în legătură cu datele dumneavoastra personale, vă rugăm să contactați Responsabilul pentru Protecția Datelor (DPO) la adresa: dpo@vistaleasing.ro, telefon: +40 21 405 0500. sau în scris, catre VISTA LEASING IFN (Romania) S.A: Str. Gara Herastrau nr 2-4, et.5, Sector 2, București, România. Responsabilul nostru pentru protecția datelor va examina apoi plângerea dumneavoastra și va colabora cu dvs. pentru a rezolva problema. 9. Date Transferate in afara spatiului Uniunii Europene Union/ Comunitatea Economica Europeana Vista Leasing face parte dintr-o afacere globală. Putem transfera sau dezvălui datele cu caracter personal pe care le colectăm în legătură cu dumneavoastra destinatarilor din alte țări decât România. Atunci când transferăm sau dezvăluim datele dumneavoastra personale în afara Spațiului Economic European, respectăm cerințele legale aplicabile care oferă garanții adecvate pentru transferul datelor cu caracter personal. 10. Actualizari ale Informarii Această informare poate fi actualizată periodic pentru a reflecta modificările din practicile noastre. Vă vom notifica prin mijloacele de comunicare convenite/ indicate despre orice modificări semnificative ale Informarii noastre și vom indica în partea de jos a anunțului (Versiunea, Data) când a fost actualizat cel mai recent. Dacă actualizăm această informare, în anumite circumstanțe, vă putem solicita consimțământul.